นครราชสีมา

Posted on: มิถุนายน 26, 2020, by :

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสไปรษณีย์ นครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดนครราชสีมา

รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
     
30440แก้งสนามนางแก้งสนามนางนครราชสีมา 
30440โนนสำราญแก้งสนามนางนครราชสีมา 
30440บึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา 
30440บึงสำโรงแก้งสนามนางนครราชสีมา 
30440สีสุกแก้งสนามนางนครราชสีมา 
     
30280ขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา 
30280บึงอ้อขามทะเลสอนครราชสีมา 
30280โป่งแดงขามทะเลสอนครราชสีมา 
30280พันดุงขามทะเลสอนครราชสีมา 
30280หนองสรวงขามทะเลสอนครราชสีมา 
     
30290ขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา 
30290ชีวึกขามสะแกแสงนครราชสีมา 
30290โนนเมืองขามสะแกแสงนครราชสีมา 
30290พะงาดขามสะแกแสงนครราชสีมา 
30290เมืองเกษตรขามสะแกแสงนครราชสีมา 
30290เมืองนาทขามสะแกแสงนครราชสีมา 
30290หนองหัวฟานขามสะแกแสงนครราชสีมา 
     
30260ขามสมบูรณ์คงนครราชสีมา 
30260คูขาดคงนครราชสีมา 
30260ดอนใหญ่คงนครราชสีมา 
30260ตาจั่นคงนครราชสีมา 
30260เทพาลัยคงนครราชสีมา 
30260โนนเต็งคงนครราชสีมา 
30260บ้านปรางค์คงนครราชสีมา 
30260เมืองคงคงนครราชสีมา 
30260หนองบัวคงนครราชสีมา 
30260หนองมะนาวคงนครราชสีมา 
     
30250ครบุรีครบุรีนครราชสีมา 
30250ครบุรีใต้ครบุรีนครราชสีมา 
30250โคกกระชายครบุรีนครราชสีมา 
30250จระเข้หินครบุรีนครราชสีมา 
30250เฉลียงครบุรีนครราชสีมา 
30250แชะครบุรีนครราชสีมา 
30250ตะแบกบานครบุรีนครราชสีมา 
30250บ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา 
30250มาบตะโกเอนครบุรีนครราชสีมา 
30250ลำเพียกครบุรีนครราชสีมา 
30250สระว่านพระยาครบุรีนครราชสีมา 
30250อรพิมพ์ครบุรีนครราชสีมา 
     
30230คลองเมืองจักราชนครราชสีมา 
30230จักราชจักราชนครราชสีมา 
30230ทองหลางจักราชนครราชสีมา 
30230ศรีละกอจักราชนครราชสีมา 
30230สีสุกจักราชนครราชสีมา 
30230หนองขามจักราชนครราชสีมา 
30230หนองพลวงจักราชนครราชสีมา 
30230หินโคนจักราชนครราชสีมา 
30230ช้างทองเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
30230ท่าช้างเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
30230พระพุทธเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
     
30000หนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
     
30230หนองยางเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 
     
30270ชุมพวงชุมพวงนครราชสีมา 
30270ตลาดไทรชุมพวงนครราชสีมา 
30270ท่าลาดชุมพวงนครราชสีมา 
30270โนนตูมชุมพวงนครราชสีมา 
30270โนนยอชุมพวงนครราชสีมา 
30270โนนรังชุมพวงนครราชสีมา 
30270ประสุขชุมพวงนครราชสีมา 
30270สาหร่ายชุมพวงนครราชสีมา 
30270หนองหลักชุมพวงนครราชสีมา 
     
30190กระโทกโชคชัยนครราชสีมา 
30190โชคชัยโชคชัยนครราชสีมา 
30190ด่านเกวียนโชคชัยนครราชสีมา 
30190ท่าจะหลุงโชคชัยนครราชสีมา 
30190ท่าเยี่ยมโชคชัยนครราชสีมา 
30190ท่าลาดขาวโชคชัยนครราชสีมา 
30190ท่าอ่างโชคชัยนครราชสีมา 
30190ทุ่งอรุณโชคชัยนครราชสีมา 
30190พลับพลาโชคชัยนครราชสีมา 
30190ละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา 
     
30210กุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210ด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210ด่านนอกด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210ด่านในด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210ตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210โนนเมืองพัฒนาด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210บ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมา 
     
36220บ้านแปรงด่านขุนทดนครราชสีมา 
     
30210พันชนะด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210สระจรเข้ด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210หนองกราดด่านขุนทดนครราชสีมา 
     
36220หนองไทรด่านขุนทดนครราชสีมา 
     
30210หนองบัวตะเกียดด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210หนองบัวละครด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210ห้วยบงด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210หินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา 
30210บึงปรือเทพารักษ์นครราชสีมา 
30210วังยายทองเทพารักษ์นครราชสีมา 
30210สำนักตะครัอเทพารักษ์นครราชสีมา 
30210หนองแวงเทพารักษ์นครราชสีมา 
     
30360ดอนยาวใหญ่โนนแดงนครราชสีมา 
30360โนนแดงโนนแดงนครราชสีมา 
30360โนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา 
30360วังหินโนนแดงนครราชสีมา 
30360สำพะเนียงโนนแดงนครราชสีมา 
     
30220กำปังโนนไทยนครราชสีมา 
30220ค้างพลูโนนไทยนครราชสีมา 
30220ด่านจากโนนไทยนครราชสีมา 
30220ถนนโพธิ์โนนไทยนครราชสีมา 
30220โนนไทยโนนไทยนครราชสีมา 
30220บัลลังก์โนนไทยนครราชสีมา 
30220บ้านวังโนนไทยนครราชสีมา 
30220มะค่าโนนไทยนครราชสีมา 
30220สายออโนนไทยนครราชสีมา 
30220สำโรงโนนไทยนครราชสีมา 
     
30160ขามเฒ่าโนนสูงนครราชสีมา 
30160จันอัดโนนสูงนครราชสีมา 
30160ดอนชมพูโนนสูงนครราชสีมา 
30160ดอนหวายโนนสูงนครราชสีมา 
30160ด่านคล้าโนนสูงนครราชสีมา 
30160โตนดโนนสูงนครราชสีมา 
     
30420ธารปราสาทโนนสูงนครราชสีมา 
     
30160โนนสูงโนนสูงนครราชสีมา 
30160บิงโนนสูงนครราชสีมา 
30160พลสงครามโนนสูงนครราชสีมา 
30160มะค่าโนนสูงนครราชสีมา 
30160เมืองปราสาทโนนสูงนครราชสีมา 
30160ลำคอหงษ์โนนสูงนครราชสีมา 
30160ลำมูลโนนสูงนครราชสีมา 
30160หลุมข้าวโนนสูงนครราชสีมา 
30160ใหม่โนนสูงนครราชสีมา 
     
30120โนนจานบัวลายนครราชสีมา 
30120บัวลายบัวลายนครราชสีมา 
30120เมืองพะไลบัวลายนครราชสีมา 
30120หนองหว้าบัวลายนครราชสีมา 
30120กุดจอกบัวใหญ่นครราชสีมา 
30120ขุนทองบัวใหญ่นครราชสีมา 
30120ดอนตะหนินบัวใหญ่นครราชสีมา 
30120ด่านช้างบัวใหญ่นครราชสีมา 
30120โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา 
30120บัวใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา 
30120เสมาใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา 
30120หนองแจ้งใหญ่บัวใหญ่นครราชสีมา 
30120หนองบัวสะอาดบัวใหญ่นครราชสีมา 
30120ห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา 
     
30350โคกกระเบื้องบ้านเหลื่อมนครราชสีมา 
30350ช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา 
30350บ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมนครราชสีมา 
30350วังโพธิ์บ้านเหลื่อมนครราชสีมา 
     
30180กระทุ่มรายประทายนครราชสีมา 
30180โคกกลางประทายนครราชสีมา 
30180ดอนมันประทายนครราชสีมา 
30180ตลาดไทรประทายนครราชสีมา 
30180ทุ่งสว่างประทายนครราชสีมา 
30180นางรำประทายนครราชสีมา 
30180โนนเพ็ดประทายนครราชสีมา 
30180ประทายประทายนครราชสีมา 
30180เมืองโดนประทายนครราชสีมา 
30180วังไม้แดงประทายนครราชสีมา 
30180หนองค่ายประทายนครราชสีมา 
30180หนองพลวงประทายนครราชสีมา 
30180หันห้วยทรายประทายนครราชสีมา 
     
30150เกษมทรัพย์ปักธงชัยนครราชสีมา 
30150โคกไทยปักธงชัยนครราชสีมา 
30150งิ้วปักธงชัยนครราชสีมา 
30150ดอนปักธงชัยนครราชสีมา 
30150ตะขบปักธงชัยนครราชสีมา 
30150ตะคุปักธงชัยนครราชสีมา 
30150ตูมปักธงชัยนครราชสีมา 
30150ธงชัยเหนือปักธงชัยนครราชสีมา 
30150นกออกปักธงชัยนครราชสีมา 
30150บ่อปลาทองปักธงชัยนครราชสีมา 
30150ภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมา 
30150เมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา 
30150ลำนางแก้วปักธงชัยนครราชสีมา 
30150สะแกราชปักธงชัยนครราชสีมา 
30150สำโรงปักธงชัยนครราชสีมา 
30150สุขเกษมปักธงชัยนครราชสีมา 
     
30320กลางดงปากช่องนครราชสีมา 
     
30130ขนงพระปากช่องนครราชสีมา 
30130คลองม่วงปากช่องนครราชสีมา 
30130จันทึกปากช่องนครราชสีมา 
30130ปากช่องปากช่องนครราชสีมา 
30130โป่งตาลองปากช่องนครราชสีมา 
     
30320พญาเย็นปากช่องนครราชสีมา 
     
30130วังกะทะปากช่องนครราชสีมา 
30130วังไทรปากช่องนครราชสีมา 
30130หนองน้ำแดงปากช่องนครราชสีมา 
30130หนองสาหร่ายปากช่องนครราชสีมา 
30130หมูสีปากช่องนครราชสีมา 
     
30220ทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา 
30220พังเทียมพระทองคำนครราชสีมา 
30220มาบกราดพระทองคำนครราชสีมา 
30220สระพระพระทองคำนครราชสีมา 
30220หนองหอยพระทองคำนครราชสีมา 
     
30110กระชอนพิมายนครราชสีมา 
30110กระเบื้องใหญ่พิมายนครราชสีมา 
30110ชีวานพิมายนครราชสีมา 
30110ดงใหญ่พิมายนครราชสีมา 
30110ท่าหลวงพิมายนครราชสีมา 
30110ธารละหลอดพิมายนครราชสีมา 
30110นิคมสร้างตนเองพิมายนครราชสีมา 
30110ในเมืองพิมายนครราชสีมา 
30110โบสถ์พิมายนครราชสีมา 
30110รังกาใหญ่พิมายนครราชสีมา 
30110สัมฤทธิ์พิมายนครราชสีมา 
30110หนองระเวียงพิมายนครราชสีมา 
     
30280โคกกรวดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30310โคกสูงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30310จอหอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30000ไชยมงคลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30310ตลาดเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30000ในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000บ้านเกาะเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30310บ้านโพธิ์เมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30000บ้านใหม่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000ปรุใหญ่เมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000พลกรังเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000พะเนาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000พุดซาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000โพธิ์กลางเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000มะเริงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000สีมุมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000สุรนารีเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000หนองกระทุ่มเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30310หนองไข่น้ำเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30000หนองจะบกเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000หนองบัวศาลาเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000หนองไผ่ล้อมเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000หนองระเวียงเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000หมื่นไวยเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
30000หัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา 
     
30270กระเบื้องนอกเมืองยางนครราชสีมา 
30270โนนอุดมเมืองยางนครราชสีมา 
30270เมืองยางเมืองยางนครราชสีมา 
30270ละหานปลาค้าวเมืองยางนครราชสีมา 
30270ขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา 
30270ช่องแมวลำทะเมนชัยนครราชสีมา 
30270บ้านยางลำทะเมนชัยนครราชสีมา 
30270ไพลลำทะเมนชัยนครราชสีมา 
     
30370ไทยสามัคคีวังน้ำเขียวนครราชสีมา 
     
30150ระเริงวังน้ำเขียวนครราชสีมา 
     
30370วังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา 
30370วังหมีวังน้ำเขียวนครราชสีมา 
30370อุดมทรัพย์วังน้ำเขียวนครราชสีมา 
     
30140กฤษณาสีคิ้วนครราชสีมา 
30140กุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา 
     
30340คลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา 
     
30140ดอนเมืองสีคิ้วนครราชสีมา 
30140บ้านหันสีคิ้วนครราชสีมา 
30140มิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา 
     
30340ลาดบัวขาวสีคิ้วนครราชสีมา 
     
30140วังโรงใหญ่สีคิ้วนครราชสีมา 
30140สีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา 
30140หนองน้ำใสสีคิ้วนครราชสีมา 
30140หนองบัวน้อยสีคิ้วนครราชสีมา 
30140หนองหญ้าขาวสีคิ้วนครราชสีมา 
     
30430โนนประดู่สีดานครราชสีมา 
30430โพนทองสีดานครราชสีมา 
30430สามเมืองสีดานครราชสีมา 
30430สีดาสีดานครราชสีมา 
30430หนองตาดใหญ่สีดานครราชสีมา 
     
30380กุดจิกสูงเนินนครราชสีมา 
     
30170โค้งยางสูงเนินนครราชสีมา 
30170โคราชสูงเนินนครราชสีมา 
     
30380นากลางสูงเนินนครราชสีมา 
     
30170โนนค่าสูงเนินนครราชสีมา 
30170บุ่งขี้เหล็กสูงเนินนครราชสีมา 
30170มะเกลือเก่าสูงเนินนครราชสีมา 
30170มะเกลือใหม่สูงเนินนครราชสีมา 
30170สูงเนินสูงเนินนครราชสีมา 
30170เสมาสูงเนินนครราชสีมา 
     
30380หนองตะไก้สูงเนินนครราชสีมา 
     
30330กุดโบสถ์เสิงสางนครราชสีมา 
30330โนนสมบูรณ์เสิงสางนครราชสีมา 
30330บ้านราษฎร์เสิงสางนครราชสีมา 
30330สระตะเคียนเสิงสางนครราชสีมา 
30330สุขไพบูลย์เสิงสางนครราชสีมา 
30330เสิงสางเสิงสางนครราชสีมา 
     
30410ไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา 
30410บ้านใหม่หนองบุญมากนครราชสีมา 
30410ลุงเขว้าหนองบุญมากนครราชสีมา 
30410สารภีหนองบุญมากนครราชสีมา 
30410หนองตะไก้หนองบุญมากนครราชสีมา 
30410หนองบุนนากหนองบุญมากนครราชสีมา 
30410หนองไม้ไผ่หนองบุญมากนครราชสีมา 
30410หนองหัวแรตหนองบุญมากนครราชสีมา 
30410แหลมทองหนองบุญมากนครราชสีมา 
     
30240กงรถห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240งิ้วห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240ตะโกห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240ทับสวายห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240เมืองพลับพลาห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240หลุ่งตะเคียนห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240หลุ่งประดู่ห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240ห้วยแคนห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240ห้วยแถลงห้วยแถลงนครราชสีมา 
30240หินดาดห้วยแถลงนครราชสีมา 
     

ค้นหารหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ในเขต กรุงเทพ

เหมียวโลจิส บริการ เก็บ แพ็ค ส่ง สถิติ เพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

EnglishThai
Open130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม