สกลนคร

Posted on: มิถุนายน 27, 2020, by :

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัสไปรษณีย์ สกลนคร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสกลนคร

รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
     
47180กุดบากกุดบากสกลนคร 
47180กุดไหกุดบากสกลนคร 
47180นาม่องกุดบากสกลนคร 
     
47210กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร 
     
47230นาเพียงกุสุมาลย์สกลนคร 
     
47210นาโพธิ์กุสุมาลย์สกลนคร 
47210โพธิ์ไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร 
     
47230อุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร 
     
47250คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร 
47250นาแต้คำตากล้าสกลนคร 
47250แพดคำตากล้าสกลนคร 
47250หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร 
     
47280ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร 
47280ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร 
47280แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร 
47280เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร 
     
47290โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร 
47290เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร 
47290ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร 
47290บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร 
47290หนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร 
     
47260จันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนคร 
47260เต่างอยเต่างอยสกลนคร 
47260นาตาลเต่างอยสกลนคร 
47260บึงทวายเต่างอยสกลนคร 
     
47270นิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนสกลนคร 
47270สุวรรณคามนิคมน้ำอูนสกลนคร 
47270หนองบัวนิคมน้ำอูนสกลนคร 
47270หนองปลิงนิคมน้ำอูนสกลนคร 
     
47140ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร 
47140ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร 
47140ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร 
47140โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร 
47140บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร 
47140ม่วงบ้านม่วงสกลนคร 
47140มายบ้านม่วงสกลนคร 
47140หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร 
47140ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร 
     
47130ช้างมิ่งพรรณานิคมสกลนคร 
47130เชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร 
47130นาในพรรณานิคมสกลนคร 
     
47220นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร 
     
47130บะฮีพรรณานิคมสกลนคร 
47130พรรณาพรรณานิคมสกลนคร 
     
47220พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร 
     
47130ไร่พรรณานิคมสกลนคร 
47130วังยางพรรณานิคมสกลนคร 
47130สว่างพรรณานิคมสกลนคร 
     
47160ต้นผึ้งพังโคนสกลนคร 
47160พังโคนพังโคนสกลนคร 
47160ม่วงไข่พังโคนสกลนคร 
47160แร่พังโคนสกลนคร 
47160ไฮหย่องพังโคนสกลนคร 
     
47230เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร 
47230นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร 
47230นาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร 
47230บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร 
47230บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร 
     
47180กกปลาซิวภูพานสกลนคร 
47180โคกภูภูพานสกลนคร 
47180สร้างค้อภูพานสกลนคร 
47180หลุบเลาภูพานสกลนคร 
     
47220ขมิ้นเมืองสกลนครสกลนคร 
     
47000โคกก่องเมืองสกลนครสกลนคร 
47000งิ้วด่อนเมืองสกลนครสกลนคร 
47000เชียงเครือเมืองสกลนครสกลนคร 
47000ดงชนเมืองสกลนครสกลนคร 
47000ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร 
     
47230ท่าแร่เมืองสกลนครสกลนคร 
     
47000ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร 
47000ธาตุนาเวงเมืองสกลนครสกลนคร 
47000โนนหอมเมืองสกลนครสกลนคร 
47000พังขว้างเมืองสกลนครสกลนคร 
47000ม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร 
     
47220หนองลาดเมืองสกลนครสกลนคร 
     
47000ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร 
47000เหล่าปอแดงเมืองสกลนครสกลนคร 
47000ฮางโฮงเมืองสกลนครสกลนคร 
     
47120กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร 
47120ขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร 
47120คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร 
47120คูสะคามวานรนิวาสสกลนคร 
47120เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร 
47120ธาตุวานรนิวาสสกลนคร 
47120นาคำวานรนิวาสสกลนคร 
47120นาซอวานรนิวาสสกลนคร 
47120วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร 
47120ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร 
47120หนองแวงวานรนิวาสสกลนคร 
47120หนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร 
47120หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร 
47120อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร 
     
47150ค้อเขียววาริชภูมิสกลนคร 
47150คำบ่อวาริชภูมิสกลนคร 
47150ปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร 
47150วาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร 
47150หนองลาดวาริชภูมิสกลนคร 
     
47110ค้อใต้สว่างแดนดินสกลนคร 
47110คำสะอาดสว่างแดนดินสกลนคร 
47110โคกสีสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47240ตาลโกนสว่างแดนดินสกลนคร 
47240ตาลเนิ้งสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47110ทรายมูลสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47240ธาตุทองสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47110บงใต้สว่างแดนดินสกลนคร 
47110บงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร 
47110บ้านต้ายสว่างแดนดินสกลนคร 
47110บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47240พันนาสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47110โพนสูงสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47240แวงสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47110สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร 
47110หนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร 
     
47190ท่าศิลาส่องดาวสกลนคร 
47190ปทุมวาปีส่องดาวสกลนคร 
47190วัฒนาส่องดาวสกลนคร 
47190ส่องดาวส่องดาวสกลนคร 
     
47170ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร 
47170นาฮีอากาศอำนวยสกลนคร 
47170บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร 
47170โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร 
47170โพนแพงอากาศอำนวยสกลนคร 
47170วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร 
47170สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร 
47170อากาศอากาศอำนวยสกลนคร 
     

ค้นหารหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์แยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ ในเขต กรุงเทพ

เหมียวโลจิส บริการ เก็บ แพ็ค ส่ง สถิติ เพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

EnglishThai
Open

Scroll Up


130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม