Add-on บริการเสริมพิเศษ

เรามีบริการพิเศษเพื่อตอบสนองคุณในด้านอื่นๆ มากมาย อาทิ เช่น

  • การสร้างแบรนด์หรือสร้างเอกลักษณ์ของร้านค้า
  • ระบบบริหารสถิติสต๊อกสินค้า รายงานยอดขาย และรายงานต้นทุนจัดส่ง
  • การแพ็คสินค้าแบบกันกระแทก การบริหารจัดการสินค้าส่งคืน
  • การให้ลูกค้าของร้านค้ามารับสินค้าโดยตรง เป็นต้น
รายละเอียดบริการเสริม ค่าบริการ
 พลาสติกกันกระแทก
 เพื่อป้องกันสินค้าที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษเปราะ บาง เสียหาย
 แตก และ ชำรุดง่าย
  5 บาท ต่อรายการ
 ลูกค้ามารับสินค้าเอง ณ สาขา Meow Logis
 ในกรณีที่ร้านค้าไม่มีหน้าร้านแต่ลูกค้าต้องการมารับสินค้าและ
 จ่ายเงินโดยตรง ทางสาขา Meow Logis จะจัดสินค้าให้กับทาง
 ลูกค้าที่มารับ และโอนเงินค่าสินค้าให้กับทางลูกค้า
  20 บาท ต่อครั้ง
 นำสินค้าออกจากโกดัง
 หากร้านค้าต้องนำสินค้าออกจากโกดังของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ที่ไม่ได้เป็นการสั่งแพ็ค และ ส่งสินค้ากับทางเราจะมีค่าบริการ เปิดคลังสินค้าส่งกลับเพิ่มเติม
(หมายเหตุ: กรุณาแจ้งเตือน ล่วงหน้า 1 วันเพื่อเตรียมสถานที่)
 ฟรี 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 หลังจากนั้นคิดบริการเพิ่มครั้ง ล่ะ 200 บาท
 นำสินค้าเข้าโกดัง
 หากคุณต้องการนำสินค้าเข้าโกดังเรามากกว่าสัปดาห์ล่ะครั้ง จะมีค่าธรรมเนียมการเปิดบริการคลังสินค้าเพิ่มเติม(หมายเหตุ: กรุณาแจ้งเตือน ล่วงหน้า 1 วันเพื่อเตรียมสถานที่)
 ฟรี 1 ครั้งต่อสัปดาห์
 หลังจากนั้นคิดบริการเพิ่มครั้ง ล่ะ 200 บาท
 บริการทำสื่อ เอกสารพิเศษ
ปรินท์เอกสาร A4 ขาวดำ หรือ สี หรือสื่อต่างๆ ตามที่ต้องการแนบไปกับตัวสินค้า
  สอบถามเพิ่มเติม

130,132 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

130,132 Happy Land 1 Rd.   Soi Happy Land shopping center 1
Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

Open