จะขายออนไลน์ให้สำเร็จ ต้องรู้ระบบขนส่งโลจิสติกส์ กระดูกสันหลังของธุรกิจ อีคอมเมิร์ช (Logistics & E-commerce)

Posted on: กุมภาพันธ์ 25, 2021, by :

โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์

โลจิสติกส์ (Logistic) และ ห่วงโซ่อุปทาน ( Supply Chain) มีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจออนไลน์เป็นอย่างมาก

ในยุคที่เทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจต่างๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอดีตและปัจจุบัน

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มักจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ในยุคที่มี Technology มาแทนที่แถบทุกๆ อย่าง ส่งผลให้ธุรกิจออฟไลน์เริ่มเปลี่ยนมาแข่งขันบนแพลตฟอร์มอออนไลน์มากขึ้น กลายเป็น ธุรกิจ E-Commerce ดังนั้นอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์จึงต้องมีการพัฒนาตามไปด้วยอยู่เสมอ

เมื่อตลาด E-Commerce เติบโตขึ้น ธุรกิจขนส่งแต่ละเจ้าต่างแข่งขันกันพัฒนา  เพื่อให้ตอบโจทย์ Life style ของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทั้งการนำข้อมูลด้านโลจิสติกส์ และ Supply chain มาผนวกกันเพื่อพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น การวางแผนเส้นทางเดินรถ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านขนส่ง การกระจายสินค้า การใช้ GPS การปรับค่าบริการเพื่อลดต้นทุนให้ธุรกิจ หรือสร้างจุดเด่นของการขนส่ง

Digital Logistic

ดิจิทัลโลจิสติกส์ คือ การนำข้อมูลดิจิทัลมาบริหารงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ

โดยการนำข้อมูลออนไลน์มาคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการมองเห็นภาพรวมของ Supply chain 

ตั้งแต่ต้นทางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และคำสั่งซื้อ ไปจนถึง ปลายทางการจัดส่ง โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์

ความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์ และธุรกิจออนไลน์

จากที่กล่าวมาพอจะเห็นภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจออนไลน์ หรือ E-commerce ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

อันที่จริงแล้วการดำเนินธุรกิจแบบ E-Commerce อยู่ในทุกขั้นตอนการทำงานของขนส่งอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งวัตถุดิบ ขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิต การกระจายสินค้าสู่แหล่งซื้อขาย และการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า  นอกจากนี้ตลาดออนไลน์ และ โลจิสติกส์ มีการพัฒนา และเติมโตไปพร้อมกันอยู่เสมอ

การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีช่วยให้ธุรกิจได้เปรียบ

การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics management) คือ การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตสินค้า และการจัดส่งสินค้า ซึ่งจะมีวิธีที่ต่างไปในแต่ละธุรกิจ แต่มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อจัดการให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนน้อยที่สุด

ซึ่งจุดนี้เองที่แต่ละธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลทางด้านโลจิสติกส์นำมาวิเคราะห์การเพิ่มลดต้นทุน และพัฒนาธุรกิจซึ่งถือเป็นการเพิ่มความไดเปรียบในการแข่งขันในตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics & Supply Chain)

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพราะห่วงโซ่อุปทานหมายถึงการทำงานที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบในการผลิต ไปจนถึงขั้นตอนการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค

การจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการ Supply Chain

           การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือการจัดการการไหลเวียนของสินค้า องค์กรควรมีการวางแผน ควบคุม การไหลเวียนของสินค้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ำที่สุด การจัดการโลจิสติกส์เกิดขึ้นในกระบวนการขางการผลิตสินค้า การจัดเก็บสินค้า คลังสินค้า และการขนส่งให้ถึงมือลูกค้า 

ในขณะที่การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) จะเป็นเรื่องของการจัดการปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ผลิต และธุรกิจเสียมากกว่า ซึ่งการจัดการห่วงโซ่อุปทานครอบครุมถึงการจัดเก็บ การกระจายสินค้า การจัดจำหน่าย และการขนส่งให้ถึงมือลูกค้า

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบทำให้งานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

ตั้งแต่การผลิตสินค้า การจัดเก็บ การไหลเวียนของสินค้า ไปจนถึงการส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค

สรุปได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์อย่างเป็นระบบช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่วนกาจัดการโลจิสติกส์ที่ดีต้องใช้ข้อมูลจากอดีต

เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาการทำงานในปัจจุบัน โดยจัดการให้การไหลเวียนวัตถุดิบ และ ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

ถนัดสิ่งไหน ทำสิ่งนั้น

การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีช่วยลดระยะเวลาการทำงานให้น้อยลง และหากไม่ชำนาญเรื่องใด ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ขององค์กร หรือบริษัทที่เชี่ยวชาญดำเนินการ

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การประสานงานที่ดีช่วยให้ทุกฝ่าย Connect กันได้อย่างดีเยี่ยม

MeowLogis Fulfillment เก็บ แพ็ค ส่ง สถิติ ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ E-Commerce

Fulfillment เป็นมากกว่าผู้ให้บริการ เพราะเราเป็นผู้ช่วยที่สามารถช่วยเหลือให้ธุรกิจคุณเติบโตขึ้น ด้วยบริการเก็บ แพ็ค ส่ง สถิติ ที่มีประสิทธิภาพ

เราแตกต่าง ด้วยการให้บริการที่ลูกค้าสามารถปรับแต่งบริการได้ตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจของคุณมากที่สุด

MeowLogis บริการ Multi-Fulfillment / One Stop Packing ​

Meowlogis Multi-Fulfillment เป็นมากกว่าผู้ให้บริการขนส่ง เพราะเรามีบริการแบบ Multi-Fufillment เก็บ แพ็ค ส่ง สถิติ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ การทำธุรกิจออนไลน์กว่า 12 ปี MeowLogis คือ บริการ fulfillment แบบครบวงจร

สำหรับธุรกิจทุกระดับ B2B, B2C และ SME เพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ และธุรกิจขนาดใหญ่

MeowLogis บริการ Multi-Fulfillment / One Stop Packing มาแล้วครบจบทุกบริการส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 084-459-6563

แอดไลน์ : @meowlogis

เหมียวโลจิส บริการ เก็บ แพ็ค ส่งสถิติ เพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

Open130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม