เลือกชั้นสินค้าแบบไหนดี? รู้จักชั้นวางสินค้าแบบต่างๆ ก่อนจะเริ่มทำคลังสินค้าของคุณ

Posted on: เมษายน 27, 2021, by :

เลือกชั้นสินค้าแบบไหนดี? รู้จักชั้นวางสินค้าแบบต่างๆ ก่อนจะเริ่มทำคลังสินค้าของคุณ

หากมีคลังสินค้าก็ต้องมีชั้นวางสินค้า ซึ่งชั้นวางสินค้าจะช่วยให้การจัดการพื้นที่แล้วการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้รักษาคุณภาพสินค้าจากการจัดเก็บที่ได้มาตรฐาน ทำให้การค้นหาและการเคลื่อนย้ายสินค้าไปมาสะดวกมากยิ่งขึ้น 

และการเลือกชั้นวางสินค้าจะต้องสอดคล้องกับ ชนิด ขนาด และน้ำหนักของตัวสินค้า ซึ่งนำไปสู่การเลือกพาเลทสำหรับใส่สินค้าที่ต้องบรรจุสินค้าได้ดีและวางบนชั้นวางสินค้าได้พอดี นอกจากนี้ขนาดและลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วย โดยชั้นวางสินค้าอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

ชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ (Racking System) ได้แก่

ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้ (Selective Rack)

เป็นชั้นวางที่เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าที่จัดวางบนพาเลท ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้าทั่วไป มีโครงสร้างแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี สามารถปรับระยะห่างของแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ 

ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้าได้หลากหลาย ใช้รถยก forklift เลือกหยิบสินค้าชิ้นใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเรียงสินค้าก่อนหลัง

ชั้นวางสินค้าแบบ (Drive-In/ Drive Through)

เหมาะสำหรับจัดเก็บสินค้าประเภทจำนวนน้อย SKUs แต่มีปริมาณการจัดเก็บสินค้าต่อ SKUs เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ชั้นวางแบบนี้จะเก็บสินค้าได้เป็นจำนวนมากและใช้พื้นให้รถเคลื่อนย้ายวิ่งน้อยกว่าชั้นวางแบบ Selective Rack 

แต่มีข้อจำกัดพอสมควรเพราะเป็นระบบหมุนเวียนแบบสินค้า First-In First-Out มาก่อนออกก่อน เพราะเป็นชั้นวางที่ออกแบบให้วางสินค้าตามแนวลึก เลยต้องจัดสต๊อกให้สินค้าที่ต้องออกก่อนอยู่ด้านหน้าเสมอ ทำให้ยุ่งยากต่อการจัดสต๊อกพอสมควร

ชั้นวางสินค้าแบบ (FIFO Flow Rack)

Flow Rack เป็นชั้นวางที่มีระบบลูกกลิ้งอยู่ภายในพาเลท สินค้าจะมีรูปแบบเคลื่อนที่ไปในทางเดียวตามแนวลึก เช่นเดียวกับ Drive-In และเบิกจ่ายด้านหลังแบบระบบ First-In First-Out 

โดยในแต่ละช่องของชั้นวางควรจัดเก็บสินค้าอยู่ใน SKUs เดียวกัน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีอายุในการเก็บรักษาหรือสินค้าที่ต้องมีการหมุนเวียน เพราะจุดเด่นของชั้นวางนี้คือความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของสินค้า ลดแรงงาน สามารถตรวจเช็คได้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว

ชั้นวางสินค้าแบบ (Push Back)

เป็นลูกผสมระหว่าง Drive-IN Rack กับ FIFO Flow Rack เป็นชั้นวางขนาดใหญ่แบบ Drive-IN Rack ผสมความลึกของ FIFO Flow Rack เข้าไป จึงสามารถเก็บสินค้าได้ในจำนวนที่มาก 

และยังมีการเสริมอุปกรณ์ถาดพาเลทในแต่ละชั้นซึ่งทำให้สินค้าที่ที่มาชิ้นแรกๆ ถอยร่นลงไปเมื่อสินค้าชิ้นใหม่เข้ามาแทนที่ และจะเคลื่อนออกมาด้านหน้าเมื่อมีการนำพาเลทด้านหน้าออกไป ชั้นวางประเภทนี้เหมาะกับสินค้าที่ไม่มีปัญหาการตกรุ่น หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ

ชั้นวางสินค้าแบบเคลื่อนที่ (Mobile Rack)

เป็น Pallet Rack วางอยู่บนฐานทั้งชุด ตัวฐานวางอยู่บนรางซึ่งฝังอยู่ในพื้น แล้วใช้มอเตอร์เป็นตัวขับฐานทั้งชุดให้เลื่อนไปมาบนราง คล้ายกับ Selective Rack เพื่อให้เคลื่อนที่ในแนวซ้ายและขวา

เพื่อเปิดช่องทางให้รถยกเข้าไปหยิบสินค้าที่ต้องการ จึงสามารถเพิ่มปริมาณจัดเก็บขึ้น 80% โดยชั้นวางรูปแบบนี้ส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสหกรรมห้องเก็บความเย็น  เนื่องจากเป็นการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูงจึงลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้ารวมทั้งลดการสูญเสียพลังงานได้

ชั้นวางสำหรับวัสดุยาว (Cantilever Rack)

เป็นชั้นวางที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่ทีมีความยาวมากหรือมีลักษณะเป็นวงแหวน เช่น แผ่นกระดาษ ท่อ อลูมิเนียมเส้น ท่อนไม้ ชั้นวาง Cantilever Rack ช่วยจัดเก็บสินค้าประเภทนี้ให้เป็นระเบียบมากขึ้น 

และช่วยให้หาสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยท่อนแขนชั้นวางสามารถออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามต้องการ และสามารถปรับระดับขึ้นลงให้เหมาะกับชนิดสินค้าที่จัดเก็บได้

ชั้นลอย (Mezzanine Floor)

เป็นชั้นลอยอเนกประสงค์ ใช้งานได้หลายรูปแบบ ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ของคลังสินค้า ประกอบด้วยโครงสร้างเหล็กที่แข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ประกอบเป็นพื้นชั้นลอยได้หลายระดับ ติดตั้งง่าย สามารถดัดแปลง รื้อถอนเพื่อย้ายไปติดตั้งในพื้นที่อื่นได้อย่างสะดวก  ช่วยเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บสินค้า โดยไม่ต้องต่อเติมอาคารและยังสามารถดัดแปลงเป็นสำนักงานได้

ชั้นวางสินค้าขนาดเล็ก (Shelving System ) ได้แก่

ชั้นวาง (Micro Rack)

เป็นชั้นวางที่ใช้จัดเก็บสินค้าได้หลากหลายชนิด รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 150-250 กก. ต่อชั้น สามารถปรับระดับแผ่นชั้นให้เหมาะสมกับสินค้าและสามารถเสริมแผงปิดด้านหลังป้องกันสิ่งของไม่ให้ตก ง่ายต่อการติดตั้งหรือย้าย

ชั้นวางขนาดกลาง (Medium Shelving)

ออกแบบให้ช่วงแผ่นชั้นมีความยาวขึ้น รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 200-300 กก. ต่อชั้น ประกอบและติดตั้งง่าย ปรับระดับความสูงของแต่ละชั้นได้

ชั้นวางซ้อนหลายชั้น  (Multi-Tier Shelving)

เป็นชั้นวางขนาดกลางที่ใช้พื้นที่ในแนวสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เชื่อมโยงด้วยแผ่นตะแกรงเป็นทางเดินโดยรอบและระหว่างชั้น มีราวกันตก ชานชาลา และบันไดขึ้นลง

โครงสร้างทั้งหมดถอดประกอบและสามารถเพิ่มชั้นขึ้นไปได้หลายชั้น จึงสามารถลดการใช้พื้นที่ในแนวราบ เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้า หรือวัสดุที่มีขนาดกลางเล็กที่อยู่ในรูปกล่อง หรือเป็นชิ้นกระจัดกระจายมีขนาดไม่แน่นอน

รู้จักกับชั้นวางหลากหลายประเภทไปแล้วก็ลองนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองดู แต่สำหรับใครที่ยังไม่พร้อมจะมีคลังสินค้าเป็นของตัวเอง MeowLogis พร้อมให้บริการคุณ เพราะเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยดูแลสินค้าและมีที่จัดวางสินค้าหลากลายชนิดที่ให้คุณได้เลือกใช้ได้ตามต้องการ แถมยังมีบริการสต๊อก แพ็ค ส่ง สถิติ อีกด้วย 

แค่คุณมาใช้บริการ คุณก็แถบไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะเราทำแทนคุณให้หมดแล้ว One stop packing มาแล้วจบครบทุกบริการส่ง ที่ MeowLogis Fulfillment

MeowLogis บริการ Multi-Fulfillment / One Stop Packing ​

Meowlogis Multi-Fulfillment เป็นมากกว่าผู้ให้บริการขนส่ง เพราะเรามีบริการแบบ Multi-Fufillment เก็บ แพ็ค ส่ง สถิติ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ การทำธุรกิจออนไลน์กว่า 12 ปี MeowLogis คือ บริการ fulfillment แบบครบวงจร

สำหรับธุรกิจทุกระดับ B2B, B2C และ SME เพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ และธุรกิจขนาดใหญ่

MeowLogis บริการ Multi-Fulfillment / One Stop Packing มาแล้วครบจบทุกบริการส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 084-459-6563

แอดไลน์ : @meowlogis

เหมียวโลจิส บริการ เก็บ แพ็ค ส่งสถิติ เพื่อพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

Open



130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม