5 ประเภทของบริการ โลจิสติกส์ Logistic ในประเทศไทย

Posted on: ตุลาคม 14, 2020, by :

ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน

โลจิสติกส์ (Logistic) คือ ระบบการขนส่งชนิดหนึ่งที่ใช้ในการส่งสินค้า (Product) ข้อมูล (Data) รวมไปถึง ทรัพยากรต่างๆ (Resources)  โดยเป็นการส่งจาก ผู้ผลิต (Manufacturer) ไปยังผู้บริโภค (Customer)

 

และ การขนส่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี ความต้องการของผู้บริโภค (Customer needs)

 โดยโลจิสติกส์ เป็นช่องทางหนึ่งของ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่เพิ่มมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากเวลา และสถานที่ เป้าหมายของโลจิสติกส์นั่นเป็นการลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ปัญหาต่างๆ ในการส่งสินค้า 

 

โลจิสติกส์ในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติทางการเงินและเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ทำให้ประเทศไทยต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนต่างประเทศหรือ IMF หลังจากที่ไทย ได้เปิดการค้าเสรี บริษัทต่างชาติก็ได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก 

 ซึ่งมีการร่วมหุ้นกับคนไทยทำให้หลายอุตสหกรรมอยู่ภายใต้การครอบครองของบริษัทจากต่างชาติ ส่งผลทำให้ประเทศไทยอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จนโลจิสติกส์เริ่มเป็นที่แพร่หลายในไทย 

 

ในปัจจุบันโลจิสติกส์ได้กลายมาเป็นหนึ่งในธุรกิจที่กระแสหลักของประเทศ โดยธุรกิจบริการโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบันออกเป็นทั้งหมด 5 กลุ่ม ได้แก่ 

1. การขนส่งสินค้า ทั้งภายใน และ ส่งออกนอกประเทศ

Freight Transportation and Forwarding

 การขนส่งสินค้า (Freight Transportation and Forwarding) ปัจจุบันธุรกิจแบบ Freight Forwarding ได้รับความนิยม สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่นำเข้า-ส่งออก ซึ่งเป็นผู้ช่วยอำนวยความสะดวก 

 

ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลา ไปเดินเรื่องเอกสารนำเข้าส่ง-ออก ด้วยตนเอง รวมทั้งไม่ต้องติดต่อกับขนส่งเอง และยังมีโกดังให้เช่าเก็บสินค้า หรือช่วยติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร

 ที่สำคัญ Freight Forwarding เป็นการขนส่งผ่านทาง ดิจิทัล (Digital) ใช้วิธีการลงทะเบียนหรือการดำเนินการต่างๆ ทางออนไลน์แทบทั้งหมด ทำให้การนำเข้า-ส่งออกในปัจจุบันสะดวก รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดที่น้อยเนื่องจากนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาข่วย 

 

สำหรับผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกมือใหม่ Freight Forwarding เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์เพราะทั้งสะดวกและรวดเร็ว

    

ซึ่งครอบคลุมงานทาง  โลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางทะเล และทางอากาศ

2. การจัดเก็บ / บริหารคลังสินค้า

Fulfillment / Warehousing and Packing

 Fulfillment คือบริการคลังสินค้าพร้อมจัดส่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ขายสินค้าออนไลน์หรือธุรกิจ E-commerce บริการ Fulfillment เป็นผู้ช่วยคุณตั้งแต่ตั้งแต่การเป็นคลังเก็บสินค้า (Warehousing), การแพ็คสินค้า (Packing)  


จนไปถึงการจัดส่งสินค้า (Shipment)
 โดยบริการ Fulfillment แบ่งได้เป็นขั้น 4 ขั้นตอน

 1. เก็บ (Store)

บริการพื้นที่เก็บสินค้า ให้กับผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้า โดยการเช่าพื้นที่ในคลังของผู้ให้บริการในการสต๊อกสินค้า เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกสบายในด้านของการจัดการสต๊อกแทนผู้ที่มาใช้บริการ

 

 2. แพ็ค (Packing)

บริการแพ็คสินค้าเมื่อผู้ใช้บริการเพิ่มออเดอร์ลงในระบบของ Fulfillment แล้วผู้ให้บริการจะดำเนินการตรวจสอบ ออเดอร์ในระบบ และทำการแพ็คสินค้าจากคลังเพื่อเตรียมจัดส่งไปยังปลายทาง

     

 3. ส่ง (Shipping)

บริการจัดส่งสินค้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากแพ็คสินค้า จะเป็นการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ปลายทางผู้รับ โดยจะมีการคัดแยกตามช่องทางการจัดส่งเช่น ไปรษณีย์ไทย เคอรี่ หรือ DHL เก็บเงินปลายทาง (COD) เป็นต้น ขนส่งได้อย่างหลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า และมีการอัพเดทการขนส่งแบบเรียลไทม์ลงในระบบคลังสินค้าออนไลน์ พร้อมทั้งอัพโหลดเลขแทร็คกิ้งไปยังผู้ใช้บริการ

4. สถิติ & ระบบ (Statistic) 

บริการระบบสถิติการส่ง เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบยอดสต๊อก ยอดขาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่างๆ ระบบสถิติจะช่วยทำให้เงินของคุณไม่รั่วไหล สินค้าไม่สูญหาย รู้สถิติยอดขาย รวมไปถึงยอดค่าใช้จ่ายตามจริง  

3. การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์

Non-Asset Based Logistics Service

 การให้บริการด้านพิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ (Non-Asset Based Logistics Services) ครอบคลุมงานพิธีการศุลกากรหรือสรรพากร งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า เพื่อดำเนินการส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

 

  การที่จะประกอบธุรกิจ Logistics ได้นั้น พิธีการศุลกากร สรรพากร งานเอกสารต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ การขนส่งสินค้าที่ราบรื่นและเป็นไปตามข้อกำหนดผ่านด่านศุลกากรพรมแดนของประเทศดำเนินการส่งสินค้าของผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดที่ครอบคลุมจากระเบียบข้อบังคับทางด้านศุลกากรในท้องถิ่นและทั่วโลกและประสานงานตลอดกระบวนการเดินพิธีศุลกากรกับหน่วยงานท้องถิ่น

 

 โดยกระบวนการ Non-Asset Based Logistics Services จะช่วยเหลือผู้ใช้บริการในเรื่องของพิธีการต่างๆ ทั้งหมดที่เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร ทำให้ผู้ใช้บริการประหยัด และมีเวลากับธุรกิจของตัวเองมากยิ่งขึ้น

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์

Information and Communication Technology/ Consulting

      การให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์ เสริม (Information and Communication Technology/ Consulting)  เริ่มจากคำว่า ICT กันก่อน ซึ่งคำนี้ย่อมาจาก Information and Communication Technology ที่แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสารเริ่มตั้งแต่การสร้าง วิเคราะห์ รับและส่งข้อมูล จัดเก็บและการนำไปใช้ใหม่ กระบวนการทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบของ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเอง

30917-[Converted]

 โดยทั้งหมดนี้ได้นำมาใช้คู่กับ Consulting หรือการให้คำปรึกษา เพราะการให้บริการด้านโลจิสติกส์จำเป็นต้องคำนึงถึงเทคโนโลยี ICT ที่เข้ามาช่วยเรื่องของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์ 

 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า โลจิสติกส์คืออะไร ICT จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้มาใช้บริการเข้าใจถึงระบบการทำงาน และคอยให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การให้บริการพัสดุ ไปรษณียภัณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

การให้บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจัดส่ง จดหมาย พัสดุ หีบห่อ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้ง กิจกรรมด้าน counter services การให้บริการจะจำแนกตามแต่ละกิจกรรม โดยแบ่งตามลักษณะของผู้ใช้บริการ

 

บริการไปรษณีย์ (Postal services) และบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ (Courier services) เป็น 1 ใน  บริการของโลจิสติกส์ไทย 

 

โดยรูปแบบของการให้บริการ ไปรษณีย์มีวิวัฒนาการตามการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้มากขึ้น

 

 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การให้บริการไปรษณีย์และบริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 โดยเฉพาะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อสารที่ ทันสมัยและ Smart Phone ซึ่งมีผลให้มีการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) อย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา

MeowLogis บริการ Multi-Fulfillment / One Stop Packing

Meowlogis Multi-Fulfillment เป็นมากกว่าผู้ให้บริการขนส่ง เพราะเรามีบริการแบบ Multi-Fufillment เก็บ แพ็ค ส่ง สถิติ ที่จะช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ด้วยประสบการณ์ การทำธุรกิจออนไลน์กว่า 12 ปี

MeowLogis คือ บริการ fulfillment แบบครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกระดับ B2B, B2C และ SME
เพื่ออำนวยความสะดวกให้พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ และธุรกิจขนาดใหญ่

MeowLogis บริการ Multi-Fulfillment / One Stop Packing มาแล้วครบจบทุกบริการส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ : 084-459-6563

แอดไลน์ : @meowlogis

130,132 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

130,132 Happy Land 1 Rd.   Soi Happy Land shopping center 1
Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม

Open130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม