พาร์ท ไทม์ ออกแบบเวปไซต์ และสร้างสรรเนื้อหา Web Designer & Creative Content

Posted on: มกราคม 6, 2021, by :

พาร์ท ไทม์ ออกแบบเวปไซต์ และสร้างสรรเนื้อหา Web Designer & Creative Content

รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานทั้ง Desktop และ Moblie ด้วย CMS : WordPress

2. ทดสอบระบบเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. แก้ไขข้อมูลเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. เขียนบทความ และทำภาพประกอบเนื้อหาลงเว็บไซต์ ตามหลัก SEO

5. ติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของสถานะการเข้าชมเว็บไซต์

6. ดูแลและสำรองข้อมูลของเว็บไซต์

7. ศึกษาการใช้เครื่องมือทางเว็บไซต์ต่างๆ ที่ช่วยในการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และนำมาประยุกต์ให้ใช้งานได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีความรู้ของภาษา HTML, CSS

2. ใช้โปรแกรม Graphic พื้นฐานได้ มีความรู้และความเข้าใจและประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่สมัครมาจริง ๆ

3. เพศหญิงและชาย

4. การศึกษา : ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

5. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6. มีความรับผิดชอบ

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

8. เรียนรู้งานได้เร็ว

9. มีการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอๆ

วิธีการสมัคร
สมัครผ่านเวปไซต์ หรือ  ส่ง Resume เข้ามาที่ e-mail

ติดต่อ
คุณ วีรชัย ชื่นพันธ์
Meow Logis – บริษัท เอ็นชี กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

E-mail : meowlogis@gmail.com

(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

130,132 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

130,132 Happy Land 1 Rd.   Soi Happy Land shopping center 1
Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

Open130,132 ถนน แฮปปี้แลนด์ 1 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


130,132 Happy Land 1 Rd. Soi Happy Land shopping center 1 Klongjan Bangkapi Bangkok 10240

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม